ทำเนียบรุ่น BUU

ทำเนียบรุ่น

ลูกเทา-ทอง ไม่ถวิลถิ่นเทา-ทอง จะเรียกร้องใครคนึงถึงถิ่นเรา

นับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งเป็นปีก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการการศึกษา บางแสน และได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อปี 2498 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อปี 2517 และมหาวิทยาลัยบูรพาในปี 2533 โดยมีสีประจำสถาบันคือ สีเทา-ทอง จะมีประเพณีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือการกำหนดชื่อรุ่นและ สีประจำรุ่น เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในรุ่น และเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาศอันควร โดยนิสิตในรุ่นนั้นจะร่วมกันตั้งชื่อรุ่น โดยส่วนมากจะกำหนดเป็นรูปสัตว์และไม่ซ้ำกับรุ่นพี่ ส่วนสีประจำรุ่นจะหมุนเวียนกันไป ชื่อรุ่นและ สีประจำรุ่นมีดังนี้

รุ่นที่ ปีเข้ารับการศึกษา ชื่อรุ่น สีประจำรุ่น
1 2498 ม้าสีหมอก หมอก
2 2499 ศรอนงค์ เหลือง-ดำ
3 2500 อรชร ขาว-แดง
4 2501 ช้างผงาด น้ำเงิน-ขาว
5 2502 ฉลามขาว เขียว-ขาว
6 2503 มดทอง เหลือง-ดำ
7 2504 ผึ้งหลวง ขาว-แดง
8 2505 สิงห์ผยอง น้ำเงิน-ขาว
9 2506 อินทรีผงาด เขียว-ขาว
10 2507 พยัคฆราช เหลือง-ดำ
11 2508 จงอางขาว ขาว-แดง
12 2509 ยุงทอง น้ำเงิน-ขาว
13 2510 เอราวัณ เขียว-ขาว
14 2511 กระทิงดำ เหลือง-ดำ
15 2512 เห่าไฟ ขาว-แดง
16 2513 พิราบขาว น้ำเงิน-ขาว
17 2514 หงส์ขาว เขียว-ขาว
18 2515 เสือดาว เหลือง-ดำ
19 2516 จามรี ขาว-แดง
20 2517 นางนวล น้ำเงิน-ขาว
21 2518 กรกฏ เขียว-ขาว
22 2519 บัวขาว เหลือง-ดำ
23 2520 ฉัททันต์ ขาว-แดง
24 2521 เหมราช น้ำเงิน-ขาว
25 2522 ตฤณสีห์ เขียว-ขาว
26 2523 มฤคมาศ เหลือง-ดำ
27 2524 พณิณธร ขาว-แดง
28 2525 ภูมรินทร์ น้ำเงิน-ขาว
29 2526 ชฏายุ เขียว-ขาว
30 2527 คฤคาล เหลือง-ดำ
31 2528 นเคศวร ขาว-แดง
32 2529 มธุกร น้ำเงิน-ขาว
33 2530 ทวิชากร์ เขียว-ขาว
34 2531 พิหเคนทร์ เหลือง-ดำ
35 2532 ณัลลกัณฑ์ ขาว-แดง
36 2533 อติทีน น้ำเงิน-ขาว
37 2534 เคนกรี เขียว-ขาว
38 2535 เก็จทรายแก้ว เหลือง-ดำ
39 2536 กฤติกา ขาว-แดง
40 2537 สัตประพัทธ์ น้ำเงิน-ขาว
41 2538 ธีรวรการ เขียว-ขาว
42 2539 เอกภัทร์ภุมรินทร์ เหลือง-ดำ
43 2540 เศวตชาดชลทิศ ขาว-แดง
44 2541 วิลินกร น้ำเงิน-ขาว
45 2542 นรินทราทิตย์ เขียว-ขาว
46 2543 สัตตนิลบุษย์ เหลือง-ดำ
47 2544 วริช ช โลทร ขาว-แดง
48 2545 กาญจนกันทร น้ำเงิน-ขาว
49 2546 วนพิชญภากร เขียว-ขาว
50 2547 ทศวชิรชลธี เหลือง-ดำ
51 2548 รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ ขาว-แดง
52 2549 บูรไพริน หัสดินทร์นราธิป น้ำเงิน-ขาว
53 2550 นาคินบดินทร์ ขจรกลิ่น เขียว-ขาว
54 2551 กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร เหลือง-ดำ
55 2552 กษิรชาด ขาว-แดง
56 2553 มุกรัตน์ธารา น้ำเงิน-ขาว
57 2554 พัชรนิลปัทม์ เขียว-ขาว
58 2555 บูรพธุวดาร เหลือง-ดำ
59 2556 สตรอเบอรร์รี่ซันเดย์ ขาว-แดง
60 2557 รัตนภูวดินทร์ น้ำเงิน-ขาว
61 2558 อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต เขียว-ขาว

สัมภาษณ์นายกสมาคมศิษย์เก่า

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry