โครงการ เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา

เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ “เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาและบรรดาศิษย์เก่า จึงร่วมกันจัดโครงการ “เดิน-วิ่งเกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา” เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัย ครบรอบ 63ปี (วันที่ 8 กรกฎาคมพ.ศ.2561) เพื่อร่วมกันจัดหารายได้สมทบทุนค่าก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ …

ปิดรับสมัครแล้ว

สัมภาษณ์นายกสมาคมศิษย์เก่า

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry